Switch the frogs to the opposite side within 2 minutes. (this is a 2nd grade computer test in China) (REINICIAR = RESET)

Жабите не могат да подскачат назад - движат се само напред.Жабите могат или да се придвижат на съседния камък, ако е свободен, или да прескочат друга жаба, ако камъкът след нея е свободен.

Целта - трите зелени жаби да сменят местата си с трите кафеви жаби.